تبلیغات
موسیرز (هیئت ابوالفضلی (ع) تهران ) - مطالب برزخ
123

ترس برزخ

 حضرت صادق (علیه السلام) در بخش از یک حدیث فرمود:  به خدا سوگند كه بر شما از برزخ مى ترسم . راوى گفت : چیست برزخ ؟ فرمود: قبر است از زمان مردن تا روز قیامت .

هیات ابولفضلی(ع) موسیرزیهای گنابادی مقیم تهران

از لب اللباب قطب راوندى نقل شده كه در خبر است كه مردگان در هر شب جمعه از ماه رمضان مى آیند پس هر یك از ایشان به آواز گریان فریاد مى زند: اى فرزندان من اى خویشان ! با خیرات خود به ما محبت كنید خدا شما را رحمت كند، ما را به خاطر بیاورید و ما را فراموشمان مكنید بر غربت ما رحم كنید ما در زندان تنگ و تاریك مانده ایم به ما رحم كنید و دعا و صدقه از ما دریغ نكنید شاید پ